Echo Maryi Królowej Pokoju

Strona Główna

 • 1.

  „Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby On obdarzył was swoim pokojem. Otwórzcie wasze serca, kochane dzieci i bądźcie radośni, że Go możecie przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, w rodzinach i w świecie, a wy, kochane dzieci pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak się stało. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. W ten sposób będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 2.

  „Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce płacze na widok tego, co robią moje dzieci. Grzechy się mnożą. Czystość serca jest coraz mniej ważna. Zapominacie o moim Synu, coraz mniej Go czcicie, a moje dzieci są prześladowane. Dlatego więc wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, duszą i sercem wzywajcie Imienia mojego Syna. On będzie miał dla was słowa światłości. On się wam objawia, łamie z wami chleb, daje wam słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i stawali się świadkami prawdy. Zatem, moje dzieci, nie lękajcie się. (...)

  Czytaj dalej>>>

 • 3.

  „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym prowadziła was ku świętości i życiu w prostocie, byście w małych rzeczach odkryli Boga Stworzyciela, rozmiłowali się w Nim i aby wasze życie było dziękczynieniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Kochane dzieci, niech wasze życie w miłości będzie darem dla innych a Bóg będzie was błogosławił. Wy dawajcie bezinteresowne świadectwo z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 4.

  Zapraszemy na pielgrzymkę do Medziugorje: 

  Zakończenie Roku 2016 – Czuwanie Noworoczne –SYLWESTER 2016/2017r.  28.12.2016 - 05.01.2017

  Program>>>

 • 5.

  „Drogie dzieci, przyjście do was i objawienie się wam jest wielką radością mojego macierzyńskiego serca. To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy tu przychodzą. Wzywam was jako matka: kochajcie mojego Syna ponad wszystko. Abyście mogli Go miłować całym sercem, powinniście Go poznać. Poznacie Go przez modlitwę. Módlcie się sercem, z uczuciem. Modlitwa oznacza myślenie o Jego miłości i ofierze. Modlitwa oznacza kochanie, dawanie, cierpienie i ofiarność. Was, drogie dzieci, wzywam, byście byli apostołami modlitwy i miłości. Moje dzieci, to jest czas czuwania! (...)

  Czytaj dalej>>>

  Komentarz >>>

 • 6.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was: módlcie się o pokój! Porzućcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój. Żyjąc pokojem -  odczujecie potrzebę dawania świadectwa, ponieważ odkryjecie Boga, którego teraz odczuwacie jako dalekiego. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu wejść w wasze serca. Powróćcie do postu i do spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 • 7.

  V Pierwszaki - Zakończenie Roku Miłosierdzia
  06 - 13.11.2016

  Kiedy nadszedł czas uczty posłał swego sługę aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo wszystko jest już gotowe” Łk 14,15-24

  "Wszystkie spotkania, które są robione w Imię Maryi, Bóg Ojciec przygotował przed wiekami".
  Bóg Ojciec przygotował miejsca, wybrał i teraz wzywa naszych Pierwszaków na zkońzcenie Roku Miłosierdzia do Medziugorja. W związku z tym, że mamy miejsca wolne w II autokarze wyjeżdżającym na Rekolekcje u Marii Pavlović, aby nie jechało puste powietrze, w tej końcówce Roku Miłosierdzia dobieramy Pierwszaków do wyjazdu. osoby zainteresowane proszone o zgłaszanie się po formularz z danymi do wypełnienia.

  Program >>>

 • 8.

  Uwaga! Organizujemy drugi autokar na rekolekcje.

  Zapraszamy  na rekolekcje w Medziugorju u Marii Pavlović w Centrum Magnificat, który powstał specjalnie dla celu głoszenia "Wielkich Cudów Bożych" - obecności Maryi w Medziugorju i dziekczynienia za wszyskie łaski otrzymane przez przybywajacych do Medziugorja.
  Rekolekcje tam prowadzone sa międzynarodowe, dla wszystkich ras i języków. Te są pierwsze dla Polaków. Zapraszamy - ilość miejsc jest niestety ograniczona.
  chętni i osoby zainteresowane, proszone o przysłanie swojego maila, na adres Redakcji, aby otrzymac formularz do wypełnienia.
  Wielbi dusza moja Pana.

  Czytaj dalej >>>

  Formularz zgłoszeniowy >>>

  http://www.magnificat.center/wp/?page_id=11875

 • 9.

  Drogie dzieci, Duch Święty z woli Ojca Niebieskiego uczynił mnie matką: matką Jezusa, a tym samym również waszą matką. Dlatego przychodzę, aby was wysłuchać, otworzyć dla was moje macierzyńskie ramiona, dać wam moje serce i wezwać was, abyście pozostali ze mną, gdyż z wysokości krzyża mój Syn powierzył mi was. Niestety wiele moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wiele nie chce Go poznać. Ach, moje dzieci, ile zła robią ci, którzy muszą widzieć lub rozumieć, aby uwierzyć! Dlatego wy, moje dzieci, moi apostołowie, w ciszy waszego serca słuchajcie głosu mojego Syna, aż wasze serce stanie się Jego mieszkaniem i nie będzie ponure i smutne, ale pełne światła mojego Syna. 

  Czytaj dalej>>>

  Komentarz >>>

 • 10.

  „Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z Kimś kogo znacie i, kochane dzieci, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu, a wy będziecie zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją macierzyńską miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Oferta miesiąca:

 • W miesiącu październiku polecamy rozważania różańcowe Carvera Alana Amesa. Wilki mistyk doradza, jak z różańcem w dłoni adorować Najświętszy Sakrament. Do każdej książki dodawany jest drewniany Różaniec.

  przejdź do sklepu >>>