Echo Maryi Królowej Pokoju

Rozważania na 30.03.2020

  1. Mogą nam pozamakać Kościoły, a przez to zwiększą fizyczną odległość, jaka dzielić nas będzie od Pana Jezusa obecnego – prawdziwie, realnie i substancjalnie – w Najświętszym Sakramencie, ale nie mogą zamknąć naszych serc i takiej władzy nie mają.

  2. Możesz wykorzystać tą prawidłowość  doprowadzając do tego, aby  w twoim życiu duchowym, kult Eucharystii  nie osłabł, a nawet pogłębił się.

  3. Przez wiarę, pokorę i usilne błaganie Jezusa Chrystusa przez Maryję oraz wprowadzając w życie wskazania Matki Bożej (chociażby te, które podała w Medziugorju) możesz otrzymać od Boga łaskę większego otwarcia swojego serca na Boga i Jego Królestwo co zrekompensuje to zniewalające postępowanie sił ciemności.

  4. Jeśli nie będziesz czynił postępu swoim życiu duchowym , w czasie tych restrykcji Eucharystycznych, twoje serce może natomiast się jeszcze bardziej zamknąć, możesz popaść nawet w stan obojętności wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

  5. Zauważ: w świecie doczesnym, inteligentny człowiek wymyślił (a to nie zawsze idzie w dobrym kierunku), że można odbierać obrazy, uczestniczyć wirtualnie w wydarzeniach z wielkich odległości. Skoro tak jest w życiu doczesnym, podobnie - dzięki łasce Boga - może stać się w życiu duchowym w odniesieniu do świata nadprzyrodzonego. Dlaczego nie prosić więc Pana Jezusa i Matki Najświętszej, aby uwrażliwili twoje serce o wiele bardziej niż dotychczas, na „światło” pochodzące z Nieba, abyś nawiązał ściślejszy kontakt, o wiele bliższy, z Jezusem Eucharystycznym nawet „na odległość” i jeszcze rozmiłował się w Najświętszym Sakramencie o wiele bardziej niż to było do tej pory.

  6. Święty Paweł w Liście do Rzymian napisał: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” (Rz. 8, 35). Tym bardziej nie mogą nas odłączyć od Chrystusa pozamykane Kościoły.

  7. Aby otworzyć czy uwrażliwić swoje serce na Boga i Jego Miłość trzeba też zrozumieć  zbawczy plan samego Boga. Przez tysiące lat - zanim Słowo stało się Ciałem - Bóg działał w historii zbawczej przez  swoje Słowo.

  8. Z tego etapu zbawczego - działania Boga w życiu człowieka przez swoje Słowo - Pan nie zrezygnował. Więcej nie można rozmiłować się w Najświętszym Sakramencie (czyli wejść już w etap całej pełni zbawienia, dzięki Słowu, które stało się Ciałem) jeśli pominiemy pierwszy etap Historii Zbawienia: działania Słowa Bożego, które jest żywe, skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli ludzkie.
  9. W myśl orędzia Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugorja proponuję Ci:

Wyciągnij zakurzone Pismo Święte z szafy i zacznij żyć Słowem Pana. Przytul się do Serca Maryi, jak dziecko i rób to pod Jej kierownictwem, a uwrażliwi się stopniowo twoje serce na OBECNOŚĆ PANA – SŁOWA KTÓRE STAŁO SIĘ CIAŁEM, mimo tej zwiększonej, fizycznej odległości od Niego (Oczywiście nie zrezygnuj nigdy z dążenia do bezpośredniego z Nim spotkania w Kościele, przed Najświętszym Sakramentem, bo to jest szczególna łaska). Twoje serce zatęskni za Panem jeszcze bardziej i kiedy otworzą ci kościół o wiele bardziej docenisz to spotkanie w bliskości też fizycznej.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)