Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » Poświęcenie kaplicy pw. NMP Królowej Pokoju i Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach

Poświęcenie kaplicy pw. NMP Królowej Pokoju i Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach

Dziękujemy Bogu za poświęcenie kaplicy pw. NMP Królowej Pokoju i Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach k/Ostrołęki, przez ks. bpa Janusza Stepnowskiego, Ordynariusza Łomżyńskiego w pierwszą sobotę czerwca 2018r. Poniżej przedstawiamy wygłoszone z tej okazji kazanie.

********

Suchcice to jak u starożytnych Żydów miejsce świątynne. W tym miejscu ludzie doznają łaski, w sposób szczególny uzdrowienia na duszy. W tym miejscu mogą pogłębić swoją duchowość, mogą, jak w czasie Jerycha, przez długie godziny modlitwy rozmawiać z Chrystusem, zatrzymać się w czasie.

Drodzy bracia i siostry w Ewangelii wg św. Marka (11,27-33), Jezus znajduje się na terenie świątynnym, skąd wypędził kupców dokonując jej oczyszczenia. To miejsce, które miało być święte, stało się miejscem, w którym skupiono się na handlu. Niektórzy z Żydów, aby skrócić sobie drogę z towarami przechodzili przez Wzgórze Świątynne, używali tego miejsca tylko po to, aby skrócić sobie drogę. Ale ono miało inny cel. To było miejsce, w którym mieszkał sam Bóg. Dlatego Chrystus będąc w tym miejscu postanowił przywołać przypowieść o drzewie figowym, które na Jego słowa straciło życie. Chciał w ten sposób powiedzieć Żydom, że to miejsce traci swój sens.

Nową, żywą świątynią staje się On. On przyszedł, aby to miejsce, które w pojęciu ówczesnych Żydów było święte jeszcze bardziej uświęcić Swoją Osobą. Oni zaś pytali, skąd On miał tą władzę, aby tak się zachować w świątyni, wypędzając kupców i zabraniając innym przechodzenia przez tę świątynię. Ewangelista Marek używa w tym opisie słowa eksuzija (moc, władza). Zapewne wielu z nich przypuszczało, że ta władza pochodzi od samego Boga, ale trudno było im to wyrazić słowami, byli jeszcze przywiązani do tych starożytnych rytów, gdy tymczasem na ich oczach rodziło się coś zupełnie nowego. Chrystus staje się nową świątynią. Ta świątynia w roku 70 została zniszczona doszczętnie przez wojska Wespezjana, a budynki, które były na Wzgórzu Świątynnym zostały spalone.

Drodzy bracia i siostry, to miejsce jest miejscem, w którym mieszka sam Jezus Chrystus. To miejsce w Suchcicach jest miejscem, do którego przybywają ludzie nie tylko z okolic, z Ostrołęki, ale przybywają ludzie z rożnych części naszego kraju, bo taką czują potrzebę, aby tu być, modlić się, zatrzymać się w czasie. Teraz na terenie naszego kraju jest wiele takich miejsc, w których przez moment jako ludzie XXI wieku, zabiegani za pracą, karierą możemy zatrzymać się na chwilę w czasie, aby przemyśleć nasze życie.

Dla innych osób to miejsce jest też ich domem, oni tu przebywają, tu doznają uzdrowienia, próbują doznać uzdrowienia wychodząc z nałogu alkoholu czy z narkomani. To miejsce przez chwilę dla wielu staje się ich domem, nie tylko dachem, pod którym mieszkają, ale też domem, w którym zaznają ciepła od drugiego człowieka. Przed laty kościół ten był omodlony, jego ściany były omodlone. Omodlone są też postumenty w parafii Świętego Franciszka kiedy trwała budowa. Zbierali się w tej świątyni ludzie, aby modlić się. Dla nich to był pierwszy kościół. Dzisiaj modlą się już w kościele, który jest zbudowany. Po renowacji wielu elementów teraz ta świątynia będzie służyć pielgrzymom, którzy będą tu przybywać i doznawać uzdrowienia.

Ojciec Eugeniusz pragnie, aby kaplica była dedykowana Matce Bożej Pokoju. Niech Ona, Matka Boża Pokoju zaprowadza ten pokój w duszy każdego człowieka, który tu przybywa i który pragnie pokoju. Toteż niech zaprowadza ten pokój w naszych rodzinach, które nieraz przeżywają głębokie kryzysy. Tu przed Najświętszym Sakramentem i Figurą Matki Bożej mogą zaznać tego pokoju, jeśli tylko tego głęboko pragną i modlą się o to. Najpierw jednak musi być w nich to głębokie pragnienie, aby doznać pokoju duszy, aby doznać pokoju w rodzinie.

Nieraz te sytuacje kryzysowe i ci ludzie, którzy się pogubili w swoim życiu, to jest też przykład rodzin, które nigdy pokoju nie zaznały. To efekty tego braku pokoju. Później jak dużo trzeba się natrudzić, aby człowiek czy rodzina odnalazła ten właściwy pokój w swoim życiu i tym pokojem na inne rodziny promieniowała. To miejsce jest też miejscem pracy ludzi, którzy tu przebywają, którzy muszą mieć jakieś konkretne zajęcie nie tylko związane z rzeszami pielgrzymów, ale też związane z utrzymaniem tych pięknych struktur.

Niech ono służy na wiele lat dla mieszkańców okolicznych parafii, Ostrołęki i niech służy tym wszystkim dziełom, które towarzyszą i którymi zajmują się ojcowie Pijarzy w naszym kraju, szczególnie dziełom związanym z młodzieżą. Niech to miejsce będzie dla nas miejscem pokoju i miejscem umocnienia. Miejscem, w którym możemy zatrzymać się na chwilę w czasie i przed Najświętszym Sakramentem jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana i jeszcze bardziej wsłuchać się w Jego głos. Nie tylko zwracać się naszym głosem z prośbami, czy dziękczynieniem w stosunku do Pana, ale na moment zatrzymać się i wsłuchiwać się w to, co On chce powiedzieć do każdego z nas. Amen.

zobacz galerię >>>

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)