Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Orędzie dla Iwana 24 czerwca 2013r.

Orędzie dla Iwana 24 czerwca 2013r.

Wczorajszej nocy - 24.06.2013 - w obecności tysięcy pielgrzymów widzący Ivan miał objawienie Matki Bożej. Pielgrzymi przybyli tak licznie do Medziugorje, aby uczestniczyć w obchodach przypadającej dziś 32 rocznicy objawień Matki Bożej. Wczorajsze objawienie było dla pielgrzymów źródłem ogromnej radości. Radości spotkania z Królową Nieba i Ziemi, spotkania z Mamą, która tak bardzo nas kocha.

Pielgrzymi gromadzili się na Podbrdo już od godziny 18. W momencie objawiania było już ich dziesiątki tysięcy. Ivan prowadził modlitwę różańcową, tajemnice radosne. Matka Boża według świadectwa widzącego objawiła się mu około godziny 22. Była radosna i szczęśliwa. Przywitała wszystkich słowami „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci” Wyciągnęła ręce i przez dłuższy czas modliła się nad wszystkimi, w sposób szczególny nad chorymi a następnie powiedziała…

„Drogie dzieci, przychodzę do was radosna i z radością pragnę wezwać was, abyście przyjęli moje orędzia i według nich żyli. Drogie dzieci, pragnę zrealizować z wami projekty, które mam wobec świata i Kościoła. W szczególny sposób wzywam was dzisiaj, abyście odnowili moje orędzia i według nich żyli. Na początku przedstawiłam się jako Królowa Pokoju, dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój: o pokój w sercach ludzi, o pokój w waszych sercach, gdyż pokój z waszych serc pochodzi. Drogie dzieci, Wasza Matka modli za was wszystkich. Wasza Matka kocha was wszystkich matczyną miłością i wstawia się za wami u swojego Syna. Drogie dzieci dzisiaj również pragnę wam powiedzieć, dziękuję: dziękuję, że mnie przyjęliście, że nadal przyjmujecie moje orędzia i według nich żyjecie”.

Następnie Ivan powiedział: „Poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, rodziny, a w sposób szczególny wszystkich chorych. Potem była miła rozmowa między mną a Panią, której treść pozostanie tylko między nami.”

Matka Boża odeszła w znaku krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju moje drogie dzieci!”

Ivan dodał: „Zapomniałem powiedzieć, że Matka Boża pobłogosławiła wszystkich swoim macierzyńskim błogosławieństwem i pobłogosławiła wszystkie dewocjonalia, które przynieśli pielgrzymi. Wszyscy wiemy, że jutro jest 25, a Matka Boża każdego 25 dnia miesiąca przekazuje orędzia skierowane do całego świata”.

     

Oferta miesiąca:

  • W miesiącu październiku polecamy rozważania różańcowe Carvera Alana Amesa. Wilki mistyk doradza, jak z różańcem w dłoni adorować Najświętszy Sakrament. Do każdej książki dodawany jest drewniany Różaniec.

    przejdź do sklepu >>>

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)