Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Orędzie dla Ivana

Orędzie dla Ivana

Orędzie dla Ivana 04.08.2014r.

„Drogie dzieci, raduję się wraz z wami w tym czasie łaski, szczególnie kiedy widzę tak wiele moich  dzieci, które są w tych dniach szczęśliwe. Wzywam was drogie dzieci, abyście w tym czasie modlili się o pokój, módlcie się o pokój, niech pokój zapanuje w sercach ludzi, niech mój Syn zamieszka w waszych sercach i wniesie w nie pokój, bo to On jest waszym pokojem. Modlę się i wstawiam się za wami wszystkimi u mojego Syna. Dlatego wy też bądźcie wytrwali w modlitwie. Nie lękajcie się, tylko nadal się módlcie. Dziękuję wam, drogie dzieci za waszą wytrwałość i dziękuję, że również dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie dla Ivana z 17.08.2014r. (Vicenza)

 „Drogie dzieci, dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój. Otwórzcie się na Ducha Świętego drogie dzieci, by Duch Święty prowadził was. Szczególnie drogie dzieci, w tym czasie módlcie się za mojego ukochanego Ojca Świętego, módlcie się za jego misję pokoju, Matka modli się razem z wami, wstawia się u swego Syna za każdym z was. Dziękuję drogie dzieci, że także dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie".

 

Orędzie dla Ivana z 18.08.2014r. (Salvaterra - Reggio Emilia)

Matka Boża była bardzo radosna. Pozdrowiła nas swym macierzyńskim pozdrowieniem: „Niech Jezus będzie pochwalony, moje drogie dzieci". Modliła się w swym ojczystym języku aramejskim za wszystkich kapłanów, którzy byli obecni. Następnie wyciągnęła ręce i trwała tak przez dłuższą chwilę, w szczególny sposób modliła się za chorych. Następnie Matka Boża przemówiła tymi słowami:

„Drogie dzieci, także dziś raduję się z wami. Widzę radość w waszych sercach, widzę również pola, które są zaorane, dobrze uprawione, dlatego, kochane dzieci, w taki sam sposób pracujcie nad waszymi sercami, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego, ponieważ pragnę uprosić i wymodlić wam łaski Boże. Trwajcie w modlitwie, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy szatan chce zniszczyć moje plany. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka jest zawsze blisko was. Modlę się razem z wami i wstawiam się za wami u mego Syna. Dziękuję wam, drogie dzieci, że także dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie".

     

Oferta miesiąca:

  • W miesiącu wrześniu polecamy praktyczny terminarz autorstwa Zbigniewa T. Nowaka na 2020 rok. Nie jest to zwykłe kalendarium ale także poradnik jak korzystać z "apteki natury". Do każdej sprzedanej książki dodany zostanie pocztówkowy obrazek Matki Bożej.

    przejdź do sklepu>>>

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)