Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Obecne czasy w orędziach z Medziugorja

Obecne czasy w orędziach z Medziugorja

Medziugorje dziś i jutro

Słowa Matki Bożej z Medziugorja z orędzi  od 2 listopada 2019 do 25 marca 2020

 „Drogie dzieci. (…) Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje Swoje dzieci. (…) Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i myślach. (…) Dzieci moje, czytajcie Księgę Ewangelii. Tam jest zawsze coś nowego, (…).  Apostołowie mojej miłości, (…) nieście miłość i pokój wszystkim waszym braciom. Nikogo nie osądzajcie. Z miłości do mojego Syna kochajcie każdego. W ten sposób zadbacie również o swoją duszę, która naprawdę jest czymś najcenniejszym co posiadacie. (…) Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, (…). Świat jest w stanie wojny, ponieważ serca są pełne nienawiści i zazdrości. (…), w oczach widzi się niepokój, ponieważ nie pozwoliliście Jezusowi narodzić się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On odda się wam (…). Jestem z wami i modlę się za wami. (…) Jeśli dzięki modlitwie, miłości i ofierze w waszych sercach jest Królestwo Boże, to wasze życie jest radosne i pogodne. (…), dzieci moje, dokądkolwiek pójdziecie, promieniujcie miłością i wiarą jako apostołowie miłości.

(…) Wasze serca tęsknią za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i zmierzają w kierunku śmierci duchowej. Jestem z wami, kochane dzieci, aby was poprowadzić tą drogą zbawienia, na którą wzywa was Bóg. (…) abyście zawsze byli lepszymi, abyście żyli miłością miłosierną, którą jest modlitwa i bezgraniczna ofiara dla innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojemu Synowi miłość do bliźniego; dajcie waszym bliźnim słowa pocieszenia, współczucie i akty sprawiedliwości. Wszystko, to co dajecie innym, (…)mój Syn przyjmuje jako dar. (…) kochajcie się wzajemnie. Bądźcie jedno w moim Synu, bądźcie dziećmi Bożymi, (…) wzywam was, byście jeszcze więcej się modlili, dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, gdyż, kochane dzieci, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata; (…) jestem między wami, by was (…) wzywać, byście nieśli prawdę; (…) byście z własnej woli i z miłości do mojego Syna szerzyli Jego słowa – słowa zbawienia. Abyście swoimi czynami pokazali miłość mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, w moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. (…) złóżcie ręce i w ciszy patrzcie na krzyż. W ten sposób czerpcie wiarę, by móc ją przekazywać, czerpcie prawdę, by móc rozróżniać, czerpcie miłość, by móc prawdziwie kochać. (…) złóżcie ręce, patrzcie na krzyż, tylko w krzyżu jest zbawienie. (…)  

W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione przez modlitwę. Jesteście tak zatopieni w ziemskich troskach, że nie odczuwacie wiosny, która jest na progu. Kochane dzieci, jesteście wezwani do pokuty i modlitwy. Jak przyroda w ciszy walczy o nowe życie, tak i wy jesteście wezwani, byście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. (…) Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga moje macierzyńskie serce. Wasza wiara i zaufanie do Ojca Niebieskiego to pachnące róże, które mi przynosicie — najpiękniejszy bukiet róż, złożony z waszych modlitw, czynów miłosierdzia i miłości. Apostołowie mojej miłości, (…) bądźcie przykładem (…) nie tylko słowami, ale także czynami i czystymi uczuciami, (…) to jest czas czuwania i od was oczekuję miłości, a nie osądzania kogokolwiek, bo Ojciec Niebieski będzie sądził wszystkich. Proszę, abyście kochali, abyście przekazywali prawdę, ponieważ prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna, jest prawdą. Ona świadczy o wieczności Boga. Nieście światło mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej usiłuje was pochłonąć. Nie bójcie się. (…) jestem z wami. (…)  Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Kochane dzieci, pozwólcie, aby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życie i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Zobaczycie nawrócenie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg wysłucha wasze błagania i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem.

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)