Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Nominacja dla don Marco Belladelii

Nominacja dla don Marco Belladelii
Don Marco Belladelli kapelan i opiekun duchowy Fra Elii Cataldo i Jego Bractwa - Apostołów Bożych, został mianowany Dyrektorem Biura Papieskiej Komisji d/s Działalności Kościoła związanej ze Służbą Zdrowia.

Gratulujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego w nowej pracy na niwie Kościoła Powszechnego.

Don Marco Belladelli, od roku 2009 był mianowany przez Konferencję Episkopatu Włoch jako Krajowy Asystent Duszpasterstwa Katolickich Farmaceutów Włoskich (UCFI).

Nomino il Rev. do Don Marco BELLADELLI Direttore dell’Ufficio della Pontificia Commissione per le attività sanitarie della Chiesa, con diritto a partecipare, con voce e con voto, alle attività della medesima.
Pietro Card. Parolin
Segretario di stato


Mianuję Księdza Marco BELLADELLI, Dyrektorem Biura Papieskiej Komisji ds. Działalności Kościoła związanej ze Służbą Zdrowia, z prawem do uczestnictwa w pracach tejże Komisji, wypowiadania się i głosowania.
Kardynał Pietro Parolin
Sekretarz Stanu

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)