Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Idźmy do Józefa z Nazaretu

Idźmy do Józefa z Nazaretu

 
Przyszedł czas, że Matka Boża oddaje nas św. Józefowi, tym bardziej, że papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa”. Tegoroczna „gregorianka” rozpocznie się w niedzielę, 24 stycznia o godz. 10:30, a zakończy się w święto Katedry św. Piotra, 22 lutego o godz. 17:00. Jest to zarazem wspaniały dzień z racji 90. rocznicy objawienia przez Pana Jezusa św. Faustynie obrazu Miłosierdzia. W tym dniu dokonany zostanie akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

 

Swego czasu w TV TRWAM można było oglądać jeden z wielu biblijnych seriali, jakie ta stacja emituje (aktualnie dwa: Mojżesz i Ziemia Obiecana). Treścią serialu był Józef, często nazywanym egipskim, z uwagi na to, że większą część życia spędził w Egipcie. Opisana na kartach Księgi Rodzaju, od 37 do 49 rozdziału, historia umiłowanego syna Jakuba doczekała się pięknej, wzruszającej ekranizacji. Autor natchniony napisał, że Pan był z nim [Józefem] i sprawiał, że się mu oddawało wszystko, co czynił (Rdz 39,23). Przekonał się o tym sam faraon, dlatego kiedy w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki, ludność domagała się chleba od faraona, wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: „Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41,55).

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2020 r., przypadła 150. rocznica ogłoszenia przez bł. Piusa IX Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego. W wydanym z tej okazji przez Penitencjarię Apostolską Dekrecie podkreślono, że dla godnego uczczenia tej rocznicy papież Franciszek ogłosił specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

Dla nas św. Józef jest osobą niezwykłą z racji roli, jaką Pan Bóg mu wyznaczył. O tej niezwykłości mówią liczne wezwania z Litanii do św. Józefa, a sam Dekret przypomina, że pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. Chrześcijanie zachęcani są nie tylko do wpatrywania się w swojego wyjątkowego Patrona, ale i do gorącej modlitwy do Niego z wielkim pożytkiem.

Grupa modlitewna

Swego czasu głosiłem rekolekcje wielkopostne w Nowogrodzie Bobrzańskim (woj. lubuskie). W ostatnim dniu rekolekcji odbyła się intronizacja figury św. Michała Archanioła, a sam Archanioł Michał stał się opiekunem osób z tamtejszych miejscowości. Przez kolejne lata osoby te pielgrzymują do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach – miejsca przez wiele osób określanego jako małe, polskie Medziugorje.

W grupie zrodziła się myśl, a raczej pragnienie, aby zamówić we wspólnych intencjach 30. Mszy Świętych, w skrócie określonych  jako „gregorianka”, choć ściśle to określenie odnosi się do 30. Mszy Świętych odprawianych za zmarłych. Intencje przyjąłem do odprawienia w diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej (diecezja elbląska), gdzie jestem proboszczem parafii i kustoszem tegoż sanktuarium.

Do odprawianych 30. Mszy Świętych włączało się wiele osób, uczestnicząc w Mszach Świętych w swoich parafiach i doświadczając coraz więcej owoców tej modlitwy; były uzdrowienia duchowe i fizyczne. Dlatego z roku na rok coraz więcej osób pragnęło dołączyć się ze swoimi intencjami. Zaczęły zgłaszać się osoby z okolic Gdańska, Lipna, Nowego Tomyśla, Zielonej Góry, Zbąszynia, a nawet z odległej Dębicy, kilka osób z Hanoveru i Kanady. Jednego roku, gdy proszono o wstawiennictwo św. Michała Archanioła, kilka osób doznało uzdrowienia z alkoholizmu.

Nie sposób zamknąć ust osobom, które otrzymują łaski i stają się świadkami działania Pana Boga. Większość osób zawierzyła się Matce Bożej i chroni je Jej szkaplerz. Przyszedł czas, że Matka Boża oddaje nas św. Józefowi, tym bardziej, że papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa”. Tegoroczna „gregorianka” rozpocznie się w niedzielę, 24 stycznia o godz. 10:30, a zakończy się w święto Katedry św. Piotra, 22 lutego o godz. 17:00. Jest to zarazem wspaniały dzień z racji 90. rocznicy objawienia przez Pana Jezusa św. Faustynie obrazu Miłosierdzia. W tym dniu dokonany zostanie akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Sanktuarium

Zielonka Pasłęcka położona jest przy trasie S 7, w odległości 7 kilometrów od Pasłęka. To niezwykłe miejsce, w którym czczony jest Jezus Miłosierny w cudownym wizerunku, liczącym sobie ponad trzysta lat. Od XVII wieku obraz znajdował się w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnorudzie na Wołyniu. Tam odbierał szczególną cześć, o czym świadczą zachowane pieśni i modlitwy, a także świadectwa doznawanych łask i cudów. Obraz, namalowany olejnymi farbami na płótnie, przykryto srebrnozłotą szatą z cierniową koroną i otaczającymi głowę Chrystusa Boleściwego promieniami i z szarfą ze srebrnej blachy, na której znajdują się słowa: „Lud się do Ciebie w potrzebach ucieka. Jezu, od Ciebie miłosierdzia czeka. Roku 1773”.

W wyniku działań wojennych od 1920 r. obraz przechowywano w kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie. We wrześniu 1929 r. obraz powrócił do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku, a następnie przeniesiono go do kościoła Przemienienia Pańskiego w Rożyszczach. Po drugiej wojnie światowej Polska utraciła Wołyń na rzecz Ukrainy; Wołyniacy musieli opuścić swoje domy i gospodarstwa, przesiedleni zostali do Polski. W 1945 r. udający się z nimi proboszcz parafii w Rożyszczach, ks. Michał Prażmowski, zabrał ze sobą Cudowny Wizerunek Chrystusa Boleściwego. Od 1950 r. obraz znajdował się w klasztorze sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ostródzie. Po trzydziestu latach, decyzją biskupa Edmunda Piszcza, obraz przekazany został dla parafii w Zielonce Pasłęckiej, gdzie osiedlili się Wołyniacy (przez pewien czas wieś nosiła nawet nazwę Wołyniec, na pamiątkę opuszczonych rodzinnych miejscowości na Wołyniu).

8 marca 1987 r. odbyła się uroczysta intronizacja obrazu do kościoła parafialnego w Zielonce Pasłęckiej. Słynący łaskami obraz zawitał z powrotem „u swoich”, a „dla pogłębienia wiary i umocnienia świętości ludu Bożego, wzniesiony w latach 1772-1792 barokowy kościół w Zielonce Pasłęckiej” ustanowiony został przez bp. E. Piszcza – późniejszego pierwszego arcybiskupa archidiecezji warmińskiej – „diecezjalnym sanktuarium Jezusa Miłosiernego”. Podczas IV apostolskiej pielgrzymki do Ojczyzny, 6 czerwca 1991 r., św. Jan Paweł II odwiedził Olsztyn i w homilii powiedział: „Świadectwem tułaczki i wędrowania jest cudowny obraz Chrystusa Miłosiernego Tarnorudzkiego, który towarzyszył wiernym z dalekiego Podola i doznaje obecnie czci w sanktuarium w Zielonce Pasłęckiej”.

Po ustanowieniu nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce przez św. Jana Pawła II, 25 marca 1992 r., parafia św. Jana Chrzciciela i diecezjalne sanktuarium Jezusa Miłosiernego znalazło się granicach erygowanej diecezji elbląskiej.

Bogactwem sanktuarium jest również 87 relikwii świętych i błogosławionych, których wstawiennictwa przyzywamy. Pielgrzymi z zaciekawieniem przyglądają się relikwiarzom, w większości wykonanym przez emerytowanego już chorążego WP (!). Robi to duże wrażenie, a przede wszystkim uświadamia prawdę o świętych obcowaniu. Niektórzy po dłuższej modlitwie mówią: „niebo jest tak blisko nas”.

Potrzebna jest modlitwa

Każdego roku treść podawanej intencji jest wymodlona. Tegoroczna jest następująca: „O wstawiennictwo św. Józefa, Świętych i Błogosławionych, których relikwie znajdują się w sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, o łaskę pojednania i nawrócenia w rodzinach, o Miłosierdzie Boże i życie Eucharystią”. To bardzo ważna intencja. Dostrzegamy ogromną potrzebę modlitwy za małżeństwa, za rodziny. Zwraca na to uwagę Dekret Penitencjarii Apostolskiej dotyczący Roku Świętego Józefa. Jest w nim zachęta: „A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat”.

Jak niegdyś nastał głód we wszystkich krajach…, i w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki (Rdz 41,53-55), podobnie udręczony jest świat, w którym przyszło nam żyć i utrapiony jest człowiek wskutek trwającej już tyle miesięcy epidemii. Wtedy faraon odsyłał do Józefa. Dzisiaj czyni to papież Franciszek ustanawiając specjalny Rok Świętego Józefa. Tylko św. Józef, do którego mamy iść z wielką ufnością,  może nam pomóc. Tylko modlitwa może przeprowadzić nas przez coraz trudniejsze życie, o czym wciąż przypomina Matka Boża w swoich Orędziach w Medziugorju.

Św. Jan Paweł II, który był człowiekiem modlitwy podkreślił z mocą: „Ogromnie potrzebna jest modlitwa, ta wielka i nieustanna modlitwa Kościoła: żarliwa i wytrwała. Ona jest pierwszym frontem, na którym przesila się dobro i zło w naszym świecie. Ona toruje drogę dobru i służy przezwyciężeniu zła. Ona uprasza łaski Boże i miłosierdzie dla świata. Ona dźwiga ludzi do tej godności, jaką nadał im Syn Boży, gdy zjednoczeni z Nim powtarzają: Ojcze nasz”. Tak mógł powiedzieć ktoś, kto – jak powiedział André Frossard, modli się tak, jak oddycha.

Módlmy się więc, choćby słowami, które od czterdziestu lat codziennie powtarza papież Franciszek, i które będą wypowiadane od 24 stycznia po każdej odprawianej Mszy Świętej: Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

Ks. Karol Dąbrowski

PS. Z okazji 40. rocznicy objawień MB Królowej Pokoju, pragniemy  podziękować JEJ za wszystkie otrzymane łaski. W tej intencji sprawowanych będzie 40. Mszy Świętych w terminie 17.05-25.06.2021r. Szczegółowe informacje w kolejnym numerze Echa. Kontakt dla osób pragnących włączyć się we wspólne modlitwy – tel. 603943484, jolajakubiuk@gmail.com

 

 

 

     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)