Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Główne » Kącik Wydawniczy » Żywot św. Józefa » Fragment książki "Żywot św. Józefa" (str. 334)

Fragment książki "Żywot św. Józefa" (str. 334)

Gorliwość względem umierających

„Miłość, jaką okazywał względem umierających, była tak wielka – o czym opowiadaliśmy już wielokrotnie – że nawet, gdy nie mógł towarzyszyć im osobiście, całe noce spędzał na modlitwie, wypraszając dla nich Boże miłosierdzie. Kiedy Święty dowiadywał się, że dusza któregoś z umierających znajdowała się w niełasce u Boga, modlił się za nią dopóty, dopóki nie uzyskał od Pana łaski zdrowia fizycznego, po to, by mogła się nawrócić i odzyskać utraconą łaskę oraz przyjaźń z Bogiem. Zaś duszom, trwającym w stanie łaski, wyjednywał wiele pomocy w ich ostatnim przejściu. Bóg – na znak upodobania względem dobroczynnej miłości Józefa – dawał mu jasno poznać, które dusze znajdowały się w stanie Jego łaski, a które nie, aby Święty swoimi modlitwami mógł wyjednywać miłosierdzie dla tych, co ją utraciły. Aby wyprosić zdrowie i nawrócenie grzesznikom, Józef wylewał tak wiele łez, że aż zraszał nimi miejsce, gdzie się modlił”.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)