Echo Maryi Królowej Pokoju

Dzieła

 

Wioska Matki

Medziugorska Fundacja na rzecz sierot wojennych „Wioska Matki” powstała z inicjatywy ojca Slavko Barbaricia i artystów dla przyjmowania i niesienia pomocy przede wszystkim dzieciom – ofiarom wojny. Pomysł ten to samo życie. Wszystkie dzieci przyjmowane są bez względu na rasę, wiek, wiarę, kolor skóry czy wyznawaną religię.

Celem „wioski” jest troska o dzieci, sieroty i ofiary wojny, zagwarantowanie bezpiecznego miejsca, gdzie mogą spokojnie oddychać atmosferą miłości, szacunku i wiary. Ich rodziny zostały unicestwione podczas wojny, dlatego ważne jest to, aby dzieci te żyły w atmosferze „normalności”, tak jak w rodzinie.

Realizacja pierwszego etapu projektu „wioski” rozpoczęła się 11 stycznia 1995 roku. Było 5 domków, każdy o powierzchni 200 m2. W każdym domu jest sypialnia, łazienka, salon, kuchnia, pralnia i pomieszczenie wielofunkcyjne. W każdym domu może zamieszkać ośmioro dzieci, siostra franciszkanka i pomoc – osoba świecka.

Na terenie „wioski” znajduje się przedszkole dziecięce, poświęcone Małej Świętej Teresce. Przyjmuje ono i troszczy się o 170 dzieci z całej okolicy oraz o dzieci z „wioski”. Jest to dla nich możliwość integracji z dziećmi pochodzącymi z zewnątrz. Ostatnio ukończona została budowa następujących budynków: ambulatorium dentystycznego dla dzieci, kolejnego domu, ośrodka specjalnej opieki dla dzieci upośledzonych.

Parafia zakupiła skalisty teren o powierzchni 41 000 m2, otoczony licznymi drzewami. Domy budują mieszkańcy parafii a wszystkie materiały kupowane są w Medziugorju i okolicach. Cały projekt został ufundowany dzięki ofiarności organizacji i indywidualnych składek. Projekt ten powinien być realizowany zgodnie z duchem Najświętszej Maryi Panny. Jej duch jest macierzyńskim duchem miłości, miłosierdzia, pokory, prostoty i pomocy potrzebującym. Jej macierzyńska miłość stwarza warunki dla istnienia życia, zwalcza zniszczenia i śmierć.

Ona poszukuje współpracowników, którzy będą pracować i myśleć w tym duchu, którzy będą decydować i troszczyć się o innych ludzi, o warunki godne człowieka.

Kochajcie tych, którzy nie są kochani, pomagajcie tym, którzy nie otrzymują pomocy, ratujcie tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie, stańcie się rodziną dla tych, którzy już nie mają rodziny – to właśnie do tego zaprasza Jej miłość i Jej duch. Podobnie jak Jezus został wychowany w Nazarecie w mądrości oraz wiedzy, ponieważ „Łaska Pańska spoczywała na Nim”. Tak samo dzisiaj Maryja ma nadzieję, że będzie was prowadzić, chronić i troszczyć się o wasz wzrost.

Niechaj Duch Święty i Jego miłość prowadzą was w tej działalności, abyśmy mogli rozpoznać w dzieciach tych, którym możemy dopomóc w ten właśnie sposób.

Jestem wam bardzo wdzięczny i pragnę zapewnić was o mojej modlitwie. Szczerze was pozdrawiam i pragnę zwycięstwa życia i miłości – takie życzenia dla dobroczyńców przekazywał o. Slavko Barbarić.

 

Pobratymstwo

Apostolat. Ten ruch modlitewny został powołany do życia 31.05.1993 roku, dokładnie w Święto Nawiedzenia, jako odpowiedź na orędzia Królowej Pokoju, tj. na Jej wezwanie głoszące, że modlitwą i postem możemy powstrzymać wojny i każde inne zło! Pierwsze Wspólnoty zostały założone w BiH i w USA, a potem w Chorwacji. Jak dotąd Wspólnota liczy ponad 8 000 członków, z 11 krajów. Każdy z członków Wspólnoty zobowiązuje się do codziennej modlitwy drugą Tajemnicą radosną  „Nawiedzenie św. Elżbiety” za swojego modlitewnego pobratymca.

Apostolat, realizuje się poprzez duchową krucjatę modlitwy, postu i innych rodzajów pobożności. Pragniemy poprzez modlitwę i świadectwo własnego życia „przynosić” Jezusa  wielu tak bardzo strapionym sercom ludzkim oraz docierać z Dobrą Nowiną w najbardziej mroczne rejony tego świata. Pragniemy uczynić wszystko co w naszej mocy, aby na podobieństwo Elżbiety i oni rozpoznali w Maryi Matkę swego Boga. Oczywiście, dla spełnienia tego wielkiego posłannictwa, potrzeba samemu wieść życie prawdziwie chrześcijańskie, pogłębione duchowo.

Spotkania. Będąc świadomymi własnej niedoskonałości, zainicjowaliśmy dla wszystkich grup modlitewnych tzw. czwartkowe spotkania, na które składają się:

-          wspólna modlitwa i rozważania sercem słów ostatniego orędzia Maryi, aby właściwie móc rozpoznać w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć naszym codziennym życiem, zarówno indywidualnie jak i w wymiarze  wspólnoty,

-          po godzinnym spotkaniu proponujemy modlitwę Różańcową w kościele i rozważanie tajemnic, aby coraz głębiej poznawać życie Jezusa i Maryi i starać się ich naśladować w swoim życiu,

-          uczestnictwo w Eucharystii, oraz adoracja Boga w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Setki osób mogą zaświadczyć, że ta droga prowadzi do duchowego wzrastania, gdyż jest ono wspomagane modlitwą, opieką i wstawiennictwem Maryi Matki. Cotygodniowe spotkania oraz codzienna modlitwa drugą Tajemnicą Radosną za swojego modlitewnego pobratymca, przez wszystkie te lata pomogły nam otworzyć swoje serca na wielu zagubionych, zrozpaczonych i umęczonych życiem ludzi, którzy codziennie zwracają się do nas z prośbą o modlitwę w ich intencjach. I zaiste nie ma nic piękniejszego nad uczucie spełnienia jakie człowiek odczuwa w sercu, z jednej strony z powodu zaufania jakim obdarzają cię bliźni powierzający swój ból, a z drugiej strony ze względu na wdzięczność dla Pana Boga za to, że pozwala ci stawać przed Nim, i na podobieństwo Abrahama modlić się do Niego za innych!

Intencje. Aby pozostawać w zjednoczeniu w tym Apostolacie, bez względu na odległość jaka nas dzieli, postanowiliśmy do każdego orędzia Maryi dołączyć określoną intencję modlitewną, aby móc z dnia na dzień wzrastać poprzez słowo, którym Bóg nas nawiedza, za Jej pośrednictwem! Również w ciągu roku, w określonym czasie, a więc podczas Adwentu, Wielkiego Postu, w maju i październiku modlimy się we wspólnych  intencjach oraz przeprowadzamy tematyczne katechezy, aby wzrastać w wierze zarówno pod względem duchowym jak  też intelektualnym.

W Szirokim Brijegu wydawany jest biuletyn  „Pozvani ljubiti” (Wezwani do miłości), w którym publikujemy informacje, świadectwa, zdjęcia, w celu przedstawienia innym, czym jest nasza Wspólnota i jakim celom służy. Każdy z członków Wspólnoty ma możliwość wypowiedzenia się na łamach biuletynu w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

Zjazdy. Od samego początku istnienia, każdego roku organizujemy w Szirokim Brijegu i Medziugorju Zgromadzenie Modlitewnego Pobratymstwa „Nawiedzenie”, które ma miejsce najczęściej w weekend przed, lub tuż po Święcie Nawiedzenia. Z tej okazji zbierają się przedstawiciele wszystkich narodowych Wspólnot (oczywiście w miarę swoich możliwości) na dwudniowym czuwaniu modlitewnym. Wspólnota jest otwarta na każdego, kto potrzebuje naszych modlitw, miłości i miłosierdzia. Jeśli chcecie żyć według orędzi Maryi i czynić „wszystko cokolwiek Jej Syn wam powie”, jeśli pragniecie być zwiastunami nowej nadziei, miłości i pokoju, przyłączcie się do naszej Wspólnoty, bowiem:  „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” Łk 10, 2.

 

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)