Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Strona Główna » Apel do "Rodziny Medziugorskiej"

Apel do "Rodziny Medziugorskiej"

Fundusz Wiary - Apel do „Rodziny Medziugorskiej”

do ludzi dobrego serca i tym, którym zależy na ewangelizacji. Proszę każdego, kto uzyskał chociażby jedną łaskę dzięki Medziugorju, aby włączył się w to Dzieło. Niech to będzie żywy prezent dla Gospy na 33 rocznicę Jej przebywania między nami.

 

Już od listopada zaczęliśmy myśleć nad nowym dziełem - kończył się ROK WIARY, ale przecież WIARA nie odnosi się do jakiegoś okresu, tylko ma trwać ciągle - dlatego powstał ten pomysł - aby umożliwić osobom, które jeszcze nie były w Medziugorju wyjazd. Aby też nie wszystko było gratis i było ich zaangażowanie w wyjazd, wyjeżdżający są zobowiązani do opłacenia 6.dniowego pobytu w Medziugorju (100 euro) i do modlitwy za Dobrodziejów, którzy pokryliby natomiast złotówkowy koszt wyjazdu.

Na spotkaniu: Radość Wspólnoty, które z okazji Roku Wiary, w lutym 2013 zrobiła parafia Medziugorska, goszcząc przez 3 dni pielgrzymów z krajów wschodnich, przyjeżdżający musieli ze swej strony pokryć koszty dojazdu do Medziugorja. Podczas wyjazdu byłby prowadzony podstawowy kurs ewangelizacyjny doprowadzający do spotkania z żywym Jezusem.

 

Pierwszy wyjazd byłby na św. Józefa, którego uczynimy Patronem tego dzieła i tego typu wyjazdów. W tym terminie przypadną też 50. urodziny Mirjany i jej doroczne objawienie, oraz imieniny i urodziny o. Jozo Zovko. Byłoby to działanie długofalowe, nie jednorazowa akcja: „Ziarnko do ziarnka, uzbiera się miarka”.Tyle masz ile dasz”.

 

W jednym z pierwszych wywiadów o. Jozo powiedział: „Czułem potrzebę, by pojawili się ludzie, którzy poświęcą się modlitwie wraz z Maryją: należało się modlić, by Kościół odnowić i błagać o przybycie tutaj każdego, całego Kościoła, który musi przejść przez Medziugorje - jak  przez kąpiel - całkowicie się zregenerować by otrzymać nową krew, nowe serce, nowego ducha Bożego, który jest Wielkanocą, tak że Kościół będzie ożywać odmłodzony siłą i mocą Boga". To jest potwierdzeniem, że jest potrzeba aby ułatwić osobom wyjazd do Medziugorja na pielgrzymki a nie na wycieczki. I stąd ten pomysł w realizacji.

 

ewajurasz@ceti.pl  - to kontakt dla Dobrodziejów i wszelkich sugestii z tą ideą związanych. Bóg zapłać.  

     

Oferta miesiąca:

  • W miesiącu wrześniu polecamy praktyczny terminarz autorstwa Zbigniewa T. Nowaka na 2020 rok. Nie jest to zwykłe kalendarium ale także poradnik jak korzystać z "apteki natury". Do każdej sprzedanej książki dodany zostanie pocztówkowy obrazek Matki Bożej.

    przejdź do sklepu>>>

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)