Echo Maryi Królowej Pokoju
Strona Główna » Menu » Menu Górne » Archiwum » Chwalcie łąki umajone. O.Sakota na Żywiecczyźnie

Chwalcie łąki umajone. O.Sakota na Żywiecczyźnie

Chwalcie łąki umajone
Z całego serca pozdrawiam was drodzy bracia i siostry. Naprawdę pięknie jest tutaj być. Na łonie przyrody sprawować Eucharystię na górze. Tak czynił Jezus.

Chwalcie łąki umajone
„Z całego serca pozdrawiam was drodzy bracia i siostry. Naprawdę pięknie jest tutaj być.
Na łonie przyrody sprawować Eucharystię na górze. Tak czynił Jezus. Wraz z uczniami
modlił się na górze. A i Gospa objawiła się na górze, na łonie natury - przyroda jako
świątynia Boża, jako miejsce spotkania. Matka Boża nam mówi - idźcie na łono przyrody,
aby spotkać Boga Stworzyciela i bardzo piękne jest to, że jesteśmy właśnie tutaj” – tymi
słowami o. Marinko Śakota pozdrowił zebranych i rozpoczął modlitewne spotkanie w
niedzielę Trójcy Przenajświętszej, w dzień Matki – 26 maja 2013r. w Lalikach. Modlitwa
trwała w oprawie natury: pięknych majowych łąk, błękitu nieba, w słońcu, które przedzierało
się na ziemię i zimnym wietrze, który nie przemógł gorących serc górali żywieckich.
„O Maryjo pikno Pani i Królowo całej ziemi, prosą słudzy Ci oddani, prowadź nos swymi
ściezkami” - śpiewały kapele dziecięce oddając w ten sposób swoje serca Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Jamneńska Pieśń Wieczorna
słowa: o.Jan Góra OP,
muzyka: tradycyjna
http://www.youtube.com/watch?v=pn-IZMQRQco
O Maryjo, Piękna Pani
I Królowo całej ziemi,
Proszą słudzy Ci oddani,
Prowadź nas Twymi ścieżkami.
Panno święta, Matko miła,
Tyś szatana zwyciężyła.
Tobie, Pani, my poddani
uwielbienie niesiem w dani.
Tyś, Maryjo, pewna droga,
bo prowadzisz nas do Boga.
Prowadź, Matko, nas na ziemi,
broń przed pokusami złemi.
Matko, stawiaj się za nami,
by nie zmogła nas pokusa.
Twymi chcemy iść drogami,
przez Cię dojdziem do Jezusa.
Tyś jest Matką, więc Ci składam
ciało, zmysły i czym władam.
Przyjmij serce w podarunku,
a mnie pociesz w mym frasunku.
A gdy koniec życia mego
przyjdzie z ręki Najwyższego,
daj mi pomoc w tym momencie,
abym mógł umierać święcie.
O Jamneńska kwietna Pani, spojrzyj na nas tu zebranych!
Weź w opiekę naszą wioskę, oddal od nas każdą troskę!

Chwalcie łąki umajone„Z całego serca pozdrawiam was drodzy bracia i siostry.Naprawdępięknie jest tutaj być. Na łonie przyrody sprawowaćEucharystięna górze. Tak czynił Jezus. Wraz z uczniamimodlił się na górze. A i Gospa objawiła się na górze, na łonie natury - przyroda jakoświątynia Boża, jako miejsce spotkania. Matka Boża nam mówi -
idźcie na łono przyrody, aby spotkać Boga Stworzyciela i bardzo piękne jest to, że jesteśmy właśnie tutaj” – tymi
słowami o. Marinko Śakota pozdrowił zebranych i rozpoczął modlitewne spotkanie wniedzielę Trójcy Przenajświętszej, w dzień Matki – 26 maja 2013r. w Lalikach. Modlitwa trwała w oprawie natury: pięknych majowych łąk, błękitu nieba, w słońcu, które przedzierałosięna ziemię i zimnym wietrze, który nie przemógł gorących serc górali żywieckich.
„O Maryjo pikno Pani i Królowo całej ziemi, proszą słudzy Ci oddani, prowadź nos swymi ściezkami” -
śpiewały kapele dziecięce oddając w ten sposób swoje serca Niepokalanemu Sercu Maryi.
Jamneńska Pieśń Wieczorna
słowa: o.Jan Góra OP,
muzyka: tradycyjna
http://www.youtube.com/watch?v=pn-IZMQRQco
O Maryjo, Piękna Pani
I Królowo całej ziemi,
Proszą słudzy Ci oddani,
Prowadź nas Twymi ścieżkami.
Pannoświęta, Matko miła,
Tyś szatana zwyciężyła.
Tobie, Pani, my poddani
uwielbienie niesiem w dani.
Tyś, Maryjo, pewna droga,
bo prowadzisz nas do Boga.
Prowadź, Matko, nas na ziemi,
broń przed pokusami złemi.
Matko, stawiaj się za nami,
by nie zmogła nas pokusa.
Twymi chcemy iść drogami,
przez Cię dojdziem do Jezusa.
Tyś jest Matką więc Ci składam
ciało, zmysły i czym władam.
Przyjmij serce w podarunku,
a mnie pociesz w mym frasunku.

A gdy koniec życia mego przyjdzie z ręki Najwyższego,
daj mi pomoc w tym momencie, abym mógł umierać święcie.
O Jamneńska kwietna Pani, spojrzyj na nas tu zebranych!
Weź w opiekę naszą wioskę, oddal od nas każdą troskę!
     
  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)